Vejledning

Brugsvejledning


Inden badning

Traileren med vildmarksbadet placeres og hægtes af trækkrog og medfølgende lås påsættes.

 

Støttebenene nedsænkes og forankres med lås i de forborede huller. Læg træplader under støttebenene.


Først nu kan vand fyldes i vildmarksbadet. Kaminen skal være helt dækket med vand, før optænding finder sted. Kommunalt drikkevand el.lign. kontrolleret vand skal anvendes. 1-2 stk. klortabletter kan tilsættes før badning. Ved længere lejeperiode kan vandet udskiftes løbende.


Optænding kan ske med tændvæske eller optændingsbriketter i højre side. Når der er godt gang i den, lægges avis i bunden i venstre side og når den brænder godt, sættes skorsten på og låget lukkes næsten helt i.


Når temperaturen kommer op på 36-38o (celsius), kan der bades.


Efter badning

Inden tønden tømmes for vand tilses, at der hverken er ild eller gløder i kaminen.


Tønden skal være helt tømt for vand inden støttebenene hæves og traileren flyttes.

OBS!

Tønden skal ved aflevering være rengjort og i øvrigt være i samme stand som ved afhentning.


Eventuelle skader erstattes af lejer ved aflevering. Badning i og håndtering af vildmarksbadet sker på egen risiko. Ovn og skorsten bliver MEGET varm, så undgå berøring af disse.


Booking

"Det Rullende Badekar"

v/ Mette Franck og Jan Pedersen


5055 6400

mail@det-rullende-badekar.dk